Lưu ý: Bảng giá dịch vụ đã bao gồm túi hút và phí dịch vụ

SIZE TÚIGIÁ
(VNĐ)
KHỐI LƯỢNG CÓ THỂ CHỨASẢN PHẨM THƯỜNG
ĐÓNG GÓI
15cm x 25cm   5.000 Tương đương 200gr Thực phẩm,linh kiện
18cm x 28cm  6.000Tương đương 250grThực phẩm,linh kiện
20cm x 30cm  8,000Tương đương 500grThực phẩm,linh kiện
22cm x 32cm, 25cm x 35cm 10.000  Tương đương 1000grThực phẩm, linh kiện
25cm x 45cm, 30cm x 40cm 15.000Trên 1000grThực phẩm, linh kiện
35cm x 50cm 20.000-25.000Trên 1000gr

Thực phẩm, quần áo,

linh kiện

40cm x 60cm 25.000-30.000Trên 1000gr

Thực phẩm,quần áo,

linh kiện

a. Các size túi hút chân không cơ bản.