Lưu ý: Bảng giá dịch vụ đã bao gồm túi hút và phí dịch vụ

SIZE TÚIGIÁ
(VNĐ)
KHỐI LƯỢNG CÓ THỂ CHỨASẢN PHẨM THƯỜNG
ĐÓNG GÓI
15cm x 20cm   4.000 Tương đương 150gr    Thực phẩm,linh kiện
18cm x 26cm  6.000Tương đương 250grThực phẩm,linh kiện
20cm x 30cm  8,000Tương đương 500grThực phẩm,linh kiện
25cm x 35cm 10.000  Tương đương 1000grThực phẩm, linh kiện
25cm x 45cm 15.000Trên 1000grThực phẩm, linh kiện
30cm x 40cm 15.000Trên 1000gr

Thực phẩm, quần áo,

linh kiện

35cm x 50cm 25.000Trên 1000gr

Thực phẩm,quần áo,

linh kiện

a. Các size túi hút chân không cơ bản.